Catduino ile Çamaşır Makinesi

Catduino ile Çamaşır Makinesi

Catduino ile Çamaşır Makinesi

Bu projede Catduino, M007 LED Modülü ve M035 Buzzer Modülü Kullanılarak Çamaşır Makinesi projesi yapılmıştır.


Gerekli Malzemeler:


Catduino

M006 LED Modülü

M035 Buzzer Modülü

DC Motor 

3 x Buton

Mini BreadBoard

Yapıştırıcı

Bardak 

Pil & Pil Yuvası

Direnç

Kesici Aletler

Bantlar

Jumper Kablo

Alüminyum Folyo Bant

Kutu

Açıklama:

Arduino IDE’yi açıp kodumuzu yazıyoruz. Daha sonrasında devremizi oluşturuyoruz. Buton yeşil, başla. Buton kırmızı durdur. Buton mavi ise belli bir süre çalıştır ve durdur komutudur.

Devremizi Oluşturalım:
KODUMUZU YAZALIM:


int butonBasla=2; //Başla Butonunu Dijital 2 pinine bağladık.
int butonBaslaDurum=0; //Durumu 0 olarak ayarladık. 
int butonSure=3; //Süre Butonunu Dijital 3 pinine bağladık
int butonSureDurum=0; //Durumu 0 olarak ayarladık.
int butonKapat=4; //Kapat Butonunu Dijital 4 pinine bağladık
int butonKapatDurum=0; //Durumu 0 olarak ayarladık.
const int ena=5; 
const int in3=6;
const int in4=7; //Motoru Dijital 5,6,7 pinlerine bağladık
int buzzer = 8;  //Buzzerı Dijital 8 pinine bağladık.
int led=10; //Ledi Dijital 10 pinine bağladık

void setup() //Başlangıç ayarları
{
  // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(butonBasla, INPUT); //Başla Butonunu giriş olarak ayarladık
 pinMode(butonSure, INPUT);  //Süre Butonunu giriş olarak ayarladık
 pinMode (butonKapat, INPUT); //Kapat Butonunu giriş olarak ayarladık
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT); //Motor pinlerini çıkış olarak ayarladık
  pinMode(buzzer, OUTPUT); //Buzzer modülünü çıkış olarak ayarladık.
  
}


void loop() //Sürekli Döngü
{
  // put your main code here, to run repeatedly:
 butonBaslaDurum=digitalRead(butonBasla); //Başla Butonunu okumasını istedik
 butonSureDurum=digitalRead(butonSure); // Süre Butonunu okumasını istedik
 butonKapatDurum=digitalRead(butonKapat); //Kapat Butonunu okumasını izledik
 
  if(butonBaslaDurum==1) //Eğer Başla butonuna basılırsa
  {
    analogWrite(ena,160);   //Motor hızını ayarladık        
    digitalWrite(in3, HIGH);
    digitalWrite(in4, LOW); //Motoru çalıştır
    digitalWrite(buzzer, LOW); //Buzzerı sustur
    digitalWrite(led, HIGH); //Ledi yak
      
  }
  if(butonSureDurum==1) //Eğer Süre moturuna basılırsa
  {
    analogWrite(ena,160);      //Motor hızını ayarladık    
    digitalWrite(in3, HIGH);
    digitalWrite(in4, LOW); //Motoru çalıştırdık
    digitalWrite(led,HIGH); //Ledi yak
    delay(1000 * 15);  //15 sn motor çalışsın
    digitalWrite(in3, HIGH);
    digitalWrite(in4, HIGH); //Motor dursun
    digitalWrite(buzzer, HIGH); //Buzzer ötsün
    delay(500); //beklesin
     digitalWrite(buzzer, LOW); //Buzzer sussun
    delay(500);  
    digitalWrite(buzzer, HIGH); //Buzzer ötsün
    delay(500);
     digitalWrite(buzzer, LOW); //Buzzer  sussun
    delay(500);  
    digitalWrite(led, LOW);     //Led sönsün 
  }

   if(butonKapatDurum==1) //Eğer Kapat butonuna basılırsa
  {
    analogWrite(ena,160);           //Motor hızını ayarladık
    digitalWrite(in3, HIGH);
    digitalWrite(in4, HIGH);    //Motor dursun
    digitalWrite(buzzer, HIGH); //Buzzer ötsün
    delay(500); //bekleme süresi
    digitalWrite(buzzer, LOW); //Buzzer sussun
    delay(500);
    digitalWrite(buzzer, HIGH); //Buzzer ötsün
    delay(500);
    digitalWrite(buzzer, LOW); //Buzzer sussun
    delay(500);
    digitalWrite(led, LOW);    //Led sönsün
  }

}